ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีการคัดเลือกตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด