คณะครุศาสตร์ต้อนรับกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย

2 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจเยี่ยมหน่วยงานคณะครุศาสตร์ และพบปะกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ คณะครุศาสตร์