นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แสดงนิทานภาษาอังกฤษให้น้องๆ รร.สาธิต มรย.

11 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่านิทานอีสปประกอบการแสดง 4 เรื่อง ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานนี้พี่ๆนักศึกษาได้ใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการเล่าถ่ายทอดนิทานที่เด็กๆคุ้นเคย ผ่านบทบาทสมมุติ ที่ดูสมจริงด้วยการแต่งตัวตามบทบาทและฉากประกอบที่ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักศึกษายังได้ใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำเสียงเพลงประกอบเรื่อง เพื่อให้การเล่านิทานเต็มไปความตื่นเต้น เป็นที่ถูกใจเด็กๆ มาก