การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

เมื่อวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ ให้แก่อาจารย์ ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้" ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ มีตัวแทนอาจารย์สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมดังนี้ ผศ.สิทธิชัย แพงทิพย์ ผศ.สกล สมจิตต์ อ.สาวิตรี มะดอมะ และ อ.เฟรดาว สุไลมาน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้