ค่ายภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

5 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2560 สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา โดยการดูแลจากคณาจารย์ในสาขา ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอังกฤษนอกห้องเรียน ณ อาบังล่องแก่งสตูล ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล