นักศึกษาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีฯ จิตอาสาช่วยงานในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม

10 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ตัวแทนนักศึกษาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา จิตอาสาช่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ความรับผิดชอบที่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย คือการบันทึกภาพวิดีโอในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ช่วงเช้า และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ช่วงบ่าย