นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

4 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

​นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ชื่อเรื่อง "ครูของพระราชา" ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนใต้ที่ยั่งยืน" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้กับการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืน ในวันที่ 30 ตุลาคม พ. ศ. 2560 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะผู้จัดทำภาพยนตร์สั้น มีดังนี้

1.นายอัซฮา มะลี

2.นายศุลกิตติ์ ยะดะหะ

3.นายมูฮัมมะฟาริด สามะเอะ

4.นายอิมรอน สะมะแอ

5.นายไรฟาน ปะดอ

6.นายอับดุลเลาะห์ สาเมา

ทั้งนี้สามารถรับชมภาพยนต์สั้น เรื่อง "ครูของพระราชา" ได้ทางเว็บไซต์ Youtube.com ตามลิงค์ต่อไปนี้ https://youtu.be/p2-8zTvAMiU