นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาสร้างชื่อเสียง

21 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2561  นายอัซฮา มะลี  นายอิมรอน สะมะแอ นายศูลกิตติ์ ยะดะหะ  และนายมูฮัมมะฟาริด สามะเอะ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 จากการนำเสนอผลงานสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้ ในหัวข้อ "สารคดี ปันจักสีลัต" ตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้