กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

4 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยช่วยกันทำความสะอาดมัสยิดยาแมะตือเบาะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา