นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมแสดงงานลานวัฒนธรรมฯ มรย.

26 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดส่งกิจกรรมเข้าร่วม 1 กิจกรรม โดยมอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนในการนำเสนอการแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง "Beauty and the Beast"

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากอีก 44 หลักสูตร พร้อมการสาธิตอาหารและขนมพื้นบ้าน การประดิษฐ์ และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชม