นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้รับรางวัล popular vote

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้รับรางวัล popular vote จากการประกวดนวัตกรรมด้านการสอนอิสลามศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๓ โครงการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ที่นั่ง (ห้องพรมแดง) ชั้น ๓ อาคารศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ