กิจกรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

27 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีกำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ Makanan ninik kami โดยมีนักศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา