ศึกษาดูงานด้านการสอนอิสลามศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี – กรุงเทพมหานคร

28 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสอนอิสลามศึกษา  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม นระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2562  
ณ จังหวัดชลบุรี – กรุงเทพมหานคร