นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ

4 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 โดยนางสาวอาแอเสาะ หมินเย๊าะ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อในรายวิชาภาษาอาหรับ ในโครงการมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ TPCK จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี