สาขาการสอนอิสลามศึกษาให้การต้อนรับคณะ IAIN JEMBER INDONESIA

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้ให้การต้อนรับ Dr. Aminuddin ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จาก IAIN Jember ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมเซียนตานหว่า อาคารสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันด้านวิชาการในอนาคต