หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาได้จัดอบรมปฏิบัติการโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

30 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาได้จัดอบรมปฏิบัติการโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
เรื่องการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง และ ดร.ยุทธนา เกื้อกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานีให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด