สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า พี่เล่าให้น้องฟัง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา

1 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม