หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาผลิตสื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอนาชีด หัวข้อ “Ceria di Hari Raya" ณ​ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้การควบคุมการผลิตและกำกับการถ่ายทำโดยอาจารย์ฮูซีน​ อับดุลรามัน​

การจัดทำสื่อครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของวันฮารีรายอ อีกทั้งเป็นการเสริมทักษะด้านภาษามลายูกลาง​  และเพื่อส่งเสริมความรักความสมานสามัคคีของคนในชาติผ่านเสียงเพลงและภาพประกอบ

โดยจะจัดทำเป็น​ Nasyid Video เพื่อเผยแพร่ในช่วงเทศกาลวันฮารีรายออันใกล้จะถึงนี้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์​ youtube ในคำ่คืนที่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการวันฮารีรายอจากสำนักจุฬาราชมนตรี​