อาจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษาร่วมพิธีเปิดงาน World HAPEX 2019

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน ได้รับเชิญจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงอนาชีดร่วมสมัยในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและสินค้า และการประชุมสัมมนานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๖๒ (World HAPEX 2019) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของโลก 
การเผยแพร่ศิลปะดังกล่าว เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างการขับร้องเพลงอนาชีดเพลง “สลาแต รูเมาะห์ กีตอ” (ปักษ์ใต้บ้านเรา) ด้วยสี่ภาษา : ภาษามลายู ไทย อังกฤษและอาหรับ ผสมผสามกับการโชว์วาดภาพสีน้ำมัน โดยศิลปินคุณสุไลมาน ยาโม ศิลปินหนุ่มมุสลิมจากจังหวัดปัตตานี เจ้าของฉายา "ศิลปินดับไฟใต้ด้วยปลายพู่กัน" ซึ่งการแสดงในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง