สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม