รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิซากาต มรย.

5 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมูลนิธิซากาตและสาธารณกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 20 ทุน ทุนละ 5000 บาท

นักศึกษาที่สนใจ ติดต่อรับใบสมัครที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด