รับสมัครกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ

21 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการดีๆ สำหรับครูสอนอิสลามศึกษา กับกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาที่สอนไม่ตรงสาย" ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
☑️เปิดรับผู้เข้าร่วม 100 คน
☑️พบกับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มากความสามารถ
☑️อาหาร(อาหารว่าง อาหารมื้อเที่ยง) ที่พัก และค่าเดินทาง ฟรี!!!
☑️มีเกียรติบัตร (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านร้อยละ80)
☑️สมัครได้ที่ https://pts.yru.ac.th/training/