ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

20 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด