หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเมาลิด ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเมาลิด เรื่อง มูฮัมหมัด มหาบุรุษผู้สร้างประชาชาติ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา