อาจารย์ในหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาได้ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

19 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 ก.พ.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ในหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาได้ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีฟารีดาบารู โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา