เลื่อนกิจกรรมอัลฮิจเราะห์

19 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งไปยังคณะกรรมการสภานักศึกษา ได้รับแจ้งจากท่านคณบดีว่ากิจกรรมอัลฮิจเราะห์ขอให้เลื่อนไปก่อนเนื่องจากอยู่ในช่วงไว้อาลัยและสอดคล้องกับกองพัฒนานักศึกษาที่ให้หยุดกิจกรรมทุกอย่างในช่วงนี้ ส่วนจะจัดเมื่อไหร่นั้นให้ดูการประกาศอีกครั้ง