การอ่านคุฏบะฮฺ

26 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คุฏบะฮฺวันศุกร์ สาธยายถึงความหมายของคำว่า ตักวา ตามที่บรรดาอุละมาอ์ได้อธิบายไว้ รวมทั้งอธิบายบทบาทและความสำคัญของตักวาในวิถีชีวิตของมุสลิม ซึ่งถูกเน้นและสั่งเสียโดยอัลลอฮฺและท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในหลายบริบทและวาระต่างๆ ที่มากมายครอบคลุมทุกอิริยาบทของมุสลิม

 

การอ่านคุตบะฮ์  

รุก่นของคุตบะห์ มี  5 ประการ

 

 1.ต้องกล่าวสรรญเสริญอัลลอฮ์ (อัลฮัมดูลิลลาฮ์) ด้วยภาษาอาหรับ ในคุตบะห์ทั้งสอง

 2. ต้องกล่าวซอลาวาตแก่ท่านนบี ด้วยภาษาอาหรับ ในคุตบะห์ทั้งสอง

 3. ต้องสั่งสอน ให้มีความยำเกรงอัลลอฮ์ ในคุตบะห์ทั้งสอง

 4.ให้อ่านอายะฮ์กุรอาน บางอายะห์ในคุตบะห์ในคุตบะห์ที่หนึ่ง

 5.ให้ขอพร (ขอดุอา )แก่มวลมุมิน ในคุตบะห์ครั้งสุดท้าย

 

กฏเกณฑ์(เงื่อนไข)ของ คุตบะห์ ทั้งสอง

 1.รุก่นของ คุตบะห์ ทั้งสองจะต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับ

 2. จะต้องให้อะห์ลีญุมอะห์ ได้ยินรุก่นต่างๆของคุตบะห์ทั้งสอง ครบจำนวน 40 คน

 3. ผู้อ่านคุตบะห์ต้องยืนอ่าน ในกรณีที่เขามีความสามารถจะยืนอ่านได้

 4. ผู้อ่านคุตบะห์จะต้องมีความสะอาดตามความหมายที่ศาสนากำหนด ( ปราศจากหะดัสเล็ก/หะดัสใหญ่)

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/491947

5. ร่างกาย เสื้อผ้า และสถานที่ของผู้อ่าน จะต้องสะอาดจากสิ่งสกปรก (นายิส)

 6. ผู้อ่านคุตบะห์จะต้องปกปิดเอาเราะห์ (ปกปิดร่างกายตามศาสนากำหนด)

 7. ผู้อ่านคุตบะห์จะต้องนั้งในระหว่าง คุตบะห์ทั้งสอง โดยมีฏอมะนีนะห์ เหมือนในละหมาด

 8. คุตบะห์ที่อ่าน จะต้องเป็นคุตบะห์ที่อ่านในญุมอะห์นั้น และในสถานที่นั้น ๆ (จะใช้เทปหรือถ่ายทอดเสียงทางวิทยุไม่ได้)

 9. ผู้อ่านต้องเป็นเพศชาย,บรรลุนิติภาวะ, มีสติสัมปชัญญะ

๑๐. จะต้องอ่านคุตบะห์ทั้งสอง ในเวลาดุฮริ

๑๑. รุก่นต่างๆของคุตบะห์ทั้งสองจะต้องมีความต่อเนื่องกัน โดยไม่นานเกินกว่าระยะเวลาละหมาดสองรอกอัตเร็วๆ อนึง การแทรกระหว่างรุก่น ด้วยคำตักเตือนถึงแม้จะนานก็ไม่เป็นไร

๑๒. ระหว่างคุตบะห์สุดท้าย กับการเริ่มละหมาดจะต้องมีความต่อเนื่องกัน

 

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/491947