นศ.แลกเปลี่ยนเข้าอำลาอธิการบดี

25 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) เข้าพบ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วันนี้ (25พ.ค.61) ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่ออำลา หลังจากฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูในสถานศึกษาในรายวิชาอิสลามศึกษา ครบจำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 28 พฤษภาคม 2561