นักกีฬาคว้าเหรียญทองแดงจากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

28 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ. จังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการแข่งขันนักศึกษาคณะครุศาสตร์สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น B ( 50-55 กก.) นายนันทวัฒน์ อายะ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา