กิจกรรม เดิน-วิ่ง รวมพลังรักษ์โลก ครั้งที่ 2

21 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและเทศบาลนครยะลาร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งร่วมพลังรักษ์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์อับดุลราฮิม รอยิง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเป็นผู้นำเต้นในกิจกรรมดังกล่าว