รับสมัครนักกีฬาปันจักสีลัต (Pencak Silat)

29 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากมีความรู้และทักษะในกีฬาปันจักสีลัต สามารถมาสมัครและร่วมฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬามหาลัยวิทยาลัย  ครั้งที่  45  

ขอแค่คุณมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.  ต้องมีใจรักในศาสตร์ปันจักสีลัต

2.  เปิดใจที่จะเรียนรู้ 

3.  ศาสตร์ปันจักสีลัตที่สอน คือศาสตร์นูซันตารอ  ซึ่งมีผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ 

4.  ทำตามกฎ  กติกาอย่างเคร่งครัด

5.  เชื่อฟังผู้ฝึกสอน

6.  มีระเบียบวินัยในการฝึก

7.  มีเป้าหมายในการเล่นกีฬาปันจักสีลัต

โดยมีประเภทและรุ่น ต่อไปนี้

ประเภทต่อสู้

ผู้ชาย

          รุ่น A        ตั้งแต่    45 กก. ถึง 50 กก.

          รุ่น B        มากกว่า 50 กก. ถึง 55 กก.

          รุ่น C        มากกว่า 55 กก. ถึง 60 กก.

          รุ่น D        มากกว่า 60 กก. ถึง 65 กก.

          รุ่น E        มากกว่า 65 กก. ถึง 70 กก.

          รุ่น F        มากกว่า 70 กก. ถึง 75 กก.

          รุ่น G        มากกว่า 75 กก. ถึง 80 กก.

          รุ่น H        มากกว่า 80 กก. ถึง 85 กก.

          รุ่น I         มากกว่า 85 กก. ถึง 90 กก.

          รุ่น J         มากกว่า 90 กก. ถึง 95 กก.

ผู้หญิง

     รุ่น A        ตั้งแต่   45 กก. ถึง 50 กก.

          รุ่น B        มากกว่า 50 กก. ถึง 55 กก.

          รุ่น C        มากกว่า 55 กก. ถึง 60 กก.

          รุ่น D        มากกว่า 60 กก. ถึง 65 กก.

          รุ่น E        มากกว่า 65 กก. ถึง 70 กก.

          รุ่น F        มากกว่า 70 กก. ถึง 75 กก.

ประเภทร่ายรำ

เดียว         (ตุงกัล)   ชาย/หญิง

คู่             (กานดา) ชาย/หญิง

ทีม  3  คน  (รือกู)    ชาย/หญิง

          

สามารถสมัครด้วยตนเอง  ที่ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกันยายน  2560  สิ่งที่ต้องแนบ

1.  สำเนาบัตรนักศึกษา  1  ใบ

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ใบ

ใบสมัครโหลดที่ไฟล์แนบ ข้างล่าง

 

**สอบถามเพิ่มเติม อ.นุสรัน 081 0994365

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด