บุคลากร

นางสาวซอลีฮ๊ะ มอน๋อง
(หัวหน้างานจัดการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299659 (40003)

อีเมล์ : hah_2555@hotmail.com


อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
(หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

เบอร์ติดต่อ : 073699659 (42400)

อีเมล์ : naowarart.m@yru.ac.th


นางสาวนูรุลฮูดา สิเดะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299659 (40003)

อีเมล์ : nurulhuda.si@yru.ac.th


นางสาวปัทมะห์ จารง
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0872902366 ()

อีเมล์ : fatu_gatoon@hotmail.com


นางสาวนูรีฮัน ลือมาน๊ะ
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0892960676 ()

อีเมล์ : hanleemana@gmail.com