ติดต่อเรา

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 3 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073-299659

Fax : 073-299627

Email : edu.tp@yru.ac.th

Facebook Page : ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรย.