กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้

11 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก ดร.มุคลิส คอลออาแซ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปงตา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาคณิตศาสตร์ อาจาย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์โซฟีลาน  มะดาแฮ อาจารย์วราห์ เทพณรงค์ อาจารย์พุมพนิต คงแสง และอาจารย์นูรฟิตตรี หะยีดารียอ เป็นผู้ประเมินกลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้