งานปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ประจำปีการศึกษา 2562

10 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา