กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 "มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร"

6 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ให้เกียรติมาร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร” โดยอาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เปี่ยมไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน และเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยสร้างให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ด้วย 3 คีย์เวิร์ด 
“ยิ้ม คิดดี และ ลงมือทำ”