The Spirit of Teacher

17 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมความเป็นครูในสัปดาห์วันครู 2566 นี้
ขอพาทุกท่านย้อนรำลึกถึงพระคุณครู ในธีม "The Spirit of Teacher" 
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเชิญทุกท่านมาพบกับ
heart กิจกรรมเสริมความเป็นครู วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 -11.00 น.
ในหัวข้อ "Songs for Teachers" ร่วมชมการแสดงผ่านบทเพลงเพื่อครู โดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ทุกสาขาวิชา
และ
heart กิจกรรมเสริมความเป็นครู วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.00 -11.00 น.
ในหัวข้อ "Great Teachers Change The World" ร่วมชมการแสดงผ่านเรื่องราวของจรรยาบรรณในวิชาชีพครู โดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ทุกสาขาวิชา

จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มาร่วมรับชมและให้กำลังใจนักศึกษาด้วยกันนะคะ 
#แล้วพบกัน
#พลังครูพลังแผ่นดิน