กิจกรรมเสริมความเป็นครู “กว่าจะเป็นครู ep.2 ครูผู้สร้างพลังบวก"

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นครู ep.2 ครูผู้สร้างพลังบวก” โดยศิษย์เก่าจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ นายมะนูรี โน๊ะ รองผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา และ นางสาววันชาลิสา หวันหวัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างพลังบวกให้แก่นักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  2 รหัส 65 จำนวน 430 คน จัดขึ้น ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา