ติดต่อเรา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000