ฝ่ายวิจัยฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Research Talk EP.2 "การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.รศ.ยากจริงไหม ?"

14 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ฝ่ายวิจัยฯ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Research Talk EP.2 "การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.รศ.ยากจริงไหม ?"
ในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Mr3TVLfUHT7cicwQ9
ภายในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น!! (จำนวนจำกัด)