คณะครุศาสตร์ ขอเชิญครูโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม "Active Learning Designer" เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้สู่ห้องเรียน...

1 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอเชิญครูโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม "Active Learning Designer" เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้สู่ห้องเรียน...
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วิทยากรโดย...อาจารย์วิศนีย์ ผดุง และ อาจารย์ฮูดาย์ ดูมีแด
เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://me-qr.com/mWir0PZi  โรงเรียนละ 3 ท่าน (ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0955657912 (อ.ดร.นัซรียะห์ อาบู)
โทร. 0872861505 (น.ส.นูรอัยนี มอดา)