สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๗ (Thailand Research Expo 2024)

7 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๗ (Thailand Research Expo 2024) ครั้งที่ 19" ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม
เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตราฐาน
โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim