ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อีเมล์ : edu@yru.ac.th

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627