ประเมินปฏิบัติราชการ

22 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) สำนักงานคณะ
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน
  •  
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน

 

 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน

 

 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน

 

 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
  • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
  • กรรมการทำการประเมิน
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
 • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1