สพป.ปัตตานีเขต3 รับสมัครบุคลากรวิทย์และคณิต

5 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว 5 อัตรา
-ปริญญาตรี หรือเทียบได้ ทุกสาขา
-ปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 3
-เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานพิมพ์ดีด 1 อัตรา
-ไม่ต่ำกว่า ปวช. ด้านพาณิชยกรรม
-ปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 3
-เงินเดือน 9,000 บาท

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา
-วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
-ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านบาโงยือริง อ.สายบุรี
-เงินเดือน 9,000 บาท

บุคลากรคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรี สาขาด้านคณิตศาสตร์
-ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หรือครุศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสต์บัณฑิต
-ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านละเวง อ.ไม้แก่น
-เงินเดือน 15,000 บาท

บุคลากรวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรี สาขาวิชาด้านเคมี หรือฟิสิกส์ หรือชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์
-ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หรือครุศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสต์บัณฑิต
-ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านโคกนิบง อ.ไม้แก่น
-เงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครวันที่ 3-9 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
เลขที่ 83 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี ปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pattani3.go.th/board/data/pic/2819.pdf