โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ รับสมัครครู

4 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

ครูประจำชั้นคนที่ 1(วิชาสามัญ) 4 อัตรา
-ปริญญาตรีขึ้นไป
-วิชาเอกปฐมวัย
-มีใบประกอบวิชาชีพครู

ครูประจำชั้นคนที่ 2(วิชาศาสนา) 4 อัตรา
-ปริญญาตรี
-วิชาเอกการสอนอิสลามศึกษา ครุศาสตร์อิสลาม หรือวิชาเอกด้านศาสนา อิสลามศึกษา กฎหมายอิสลาม
หรือวิชาเอกภาษามลายู ภาษาอาหรับ
-มีใบประกอบวิชาชีพครู

ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีขึ้นไป
-วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูคอมพิวเตอร์และกราฟฟิก 1 อัตรา
-ปริญญาตรีขึ้นไป
-วิชาเอกด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบัดนี้-9 สิงหาคม 2560
ใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.ibnuaffan.com/

ยื่นใบสมัคร หรือส่งไปรษณีย์ ได้ที่
โครงการจัดตั้งโรงเรียนฯ ชั้น 2 สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
สำนักงานใหญ่ ถ.ยะรัง ซอย 8 ต.จะบังติกอ อ.เมือง ปัตตานี 94000
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 093-6699175
ทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30น.