รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา

25 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ (มลายูบางกอก) ต.บันนังสาเรง
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ต้องการสมัครคัดเลือกครูตามสาขาวิชาดังนี้
1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.สังคมศึกษา
4.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เพื่อฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ให้น้องๆที่สนใจ

เบอร์ติดต่อ
0883983831(รุสนีย์)
0830310482(ฮัสซัน)