ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นห้องสำหรับการปฏิบัตการผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

มี 2 ห้อง คือ

ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ 1

ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ 2

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์