ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อการคัดกรองโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

15 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเพื่อเข้าค่าย"เตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ย.2562 ณ สถาบันคดีศึกษา จ.สงขลา

**หากไม่มารายงานตัวและเข้าค่ายถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด