นศ.ปฐมวัย ออกรายการ"ตะวันยิ้ม" NBT 11

4 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีโอ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2563 รายการ ตะวันยิ้ม ได้ออกอากาศรายการโดยนำเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเล่านิทานให้่กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี ) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสันติศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ เป็นผู้สอน